Công ty TNHH Heli Forklift Việt Nam thuộc  Chi nhánh  của tập đoàn Anhui Trung Quốc tại Việt Nam. Được phép hoạt động tại cơ quan độc quyền tại Việt Nam dưới sự hợp tác của các sản phẩm thương hiệu CHL xuất khẩu của Tập đoàn. Tập đoàn Heli được thành lập vào năm 1958. Năm 1996 tại Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (mã chứng khoán: Anhui Heli), ngành công nghiệp xe nâng Trung Quốc là công ty đầu tiên được niêm yết, dưới 16 công ty con, bảy chi nhánh. Hiện nay, Khu công nghiệp Anhui Heli đã được hình thành như là trung tâm, và bốn nhà máy phía đông như Thiểm Tây Baoji Heli, Hunan Hengyang Heli, Ningbo Leader và and Liaoning Panjin Heli là cơ sở phân phối công nghiệp của phía Đông, phía Tây, phía Nam và Bắc. Hefei Forging Plant, Bengbu Hydraulic Machinery Co., Ltd., Anqing Axle Factory, Anqing liên kết với các công ty hỗ trợ và các hệ thống hỗ trợ hàng tỷ cho nền tảng công nghiệp. Cùng một nhóm các sản phẩm hàng đầu là “CHL xuất khẩu, trong nước HELI” hai xe nâng thương hiệu  hiện đang sản xuất trực tuyến của hơn 1.800 loại mô hình, tất cả 512 sản phẩm với quyền sở hữu trí tuệ độc lập, hiệu suất tổng thể của các sản phẩm tiên tiến quốc tế cấp độ. Từ năm 1991, Trung Quốc đã duy trì doanh số bán hàng trong nước và xuất khẩu hàng đầu tiên. Trong năm 2006, khối lượng bán hàng đứng thứ 10 trên thế giới. Trong năm 2011, khối lượng bán hàng đứng thứ 8 trên thế giới, và khối lượng bán hàng đứng thứ 6 trên thế giới vào năm 2016. Tập đoàn Heli đã thiết lập mạng lưới tiếp thị và tiếp thị độc lập tại 80 quốc gia và khu vực ở nước ngoài, và có hệ thống dịch vụ hoàn hảo và hoàn hảo. Sản phẩm được bán ở 140 quốc gia và khu vực trên thế giới, chủ yếu ở Châu Âu và Hoa Kỳ. Các sản phẩm hàng đầu của công ty đã thông qua chứng nhận an toàn CE của Liên minh châu Âu và EPA chứng nhận bảo vệ môi trường của Hoa Kỳ. Họ đã thông qua chứng nhận ISO9001, ISO14001 và OHSAS18001. Bây giờ họ đã trở thành nhà lãnh đạo của ngành công nghiệp xe nâng hàng ở Trung Quốc và là nhà lãnh đạo của ngành công nghiệp xe nâng trên thế giới. Họ làm việc cùng nhau để thúc đẩy tương lai.